Publications

Tuzcu N. , Kayar M.B., Uysal E.B., Marzi M. , Gülcü Y. , Köksal F., "Spoligotyping Of M.Tuberculosis Strains From Cattle In Turkey. ", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.21, pp.507-511, 2015 

Marzi M., Bahadori A., Bozok T., Güven Gökmen T., Kayar M.B., Köksal F., "Molecular Analysis Of Clinical Specimens Of Carbapenem Resistance In Gram Negative Bacilli", IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.43, no.1, pp.93-93, 2014 

Kayar M.B., Marzi M. , Yakici G., Köksal F., "Increasing Isolation Rate Of Mott In South Of Turkey", IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.43, pp.29-29, 2014

Marzi M. , Güven Gökmen T., Kayar M.B., Köksal F., "Molecular Analysis Of Clinical Specimens Of Carbapenem Resistance In Gram Negative Bacilli", IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.43, pp.93-93, 2014

Serin M.S., Waki K., Chang K., Aslan G., Direkel S., Otag F., et al., "Consistence Of Miniexon Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism And Single-Copy Gene Sequence Analyses In Discriminating Leishmania Genotypes", DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE, vol.57, pp.295-299, 2007

Topuz Dumani A., Yoldaş H.O., İşci Yilmaz A.Ş., Köksal F., Kayar M.B., Polat E., "Disinfection Of Artificially Contaminated Resilon Cones With Chlorhexidine And Sodium Hypochlorite At Different Time Exposures", ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS, vol.103, pp.E82-E85, 2007

Serin M., Daglioglu K., Bagirova M., Allahverdiyev A., Uzun S., Vura Z., et al., "Rapid Diagnosis And Genotyping Of Leishmania Isolates From Cutaneous And Visceral Leishmaniasis By Microcapillary Cultivation And Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism Of Miniexon Region", DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE, vol.53, pp.209-214, 2005

Serin M., Köksal F., Oksuz M., Abayli B., Aslan G., Tezcan S., et al., "Sen Virus Prevalence Among Non-B And Non-C Hepatitis Patients With High Liver Function Tests In The South Of Turkey", JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.58, pp.349-352, 2005

Kayar M.B., "Polymerase Chain Reaction Of Enterococcus Faecalis And Candida Albicans In Apical Periodontitis From Turkish Patients.", J Clin Exp Dent, vol.4, pp.34-39, 2012 

Kayar M.B., "Consistence Of Miniexon Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism And Single-Copy Gene Sequence Analyses In Discriminating Leishmania Genotypes", Diagnostic Microbiologi Infection Disease, vol.57, pp.295-299, 2007 

Kayar M.B., "Virus Prevalence Among Non-B And Non-C Hepatitis Patients With High Liver Function Tests In The South Of Turkey", Japan Journal of Infectious Diseases, vol.58, pp.349-352, 2005 

Kayar M.B., Bozok T. , Yakici G., Marzi M., Yarar E. , Kohansal F. , et al., "Adana Bölge Tüberküloz Laboratuvarına 2011-2015 Yılları Arasında Pulmoner Tüberküloz Şüphesi Ile Gönderilen Klinik Örneklerin Değerlendirilmesi", 7.Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, cilt.60, ss.48-48

Yakici G., Kayar M.B., Nağiyev T., Bozok T., Köksal F., "Comparison Of Is6110, Miru-Vntr And Spoligotyping Methods Which Are Used For Associating Of Phylogenetic Relations Of Multi Drug Resistant (Mdr) Mycobacterium Tuberculosis Isolates", 36. Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Riga, LETONYA, 27 Haziran - 1 Temmuz 2015, ss.87-87 

Nağiyev T., Kayar M.B., Yakici G., Bozok T., Köksal F., "Determination Of Distribution And Antibiotic Susceptibility Of Nontuberculous Mycobacteria (Ntm) Species In Clinical Samples From The Cukurova Region, Turkiye", 36. Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Riga, LETONYA, 27 Haziran - 1 Temmuz 2015, pp.64-64 

Kayar M.B., Bozok T., Yakici G., Marzi M., Nağiyev T., Karsli F., et al., "Investigation Of Epidemiological Characteristics And Molecular Mechanisms Of Moxifloxacin Resistance In Mycobacterium Tuberculosis Strains Isolated From Pulmonary Tuberculosis Patients", 36. Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Riga, LETONYA, 27 Haziran - 1 Temmuz 2015, ss.57-58 

Kayar M.B., Bozok T., Atilgan A., Köksal F., "Mutation Analysis Of Mycobacterial Rpob Genes And Evaluating Mics For Rifampin In Mycobacterium Tuberculosis Strains Isolated From Sputum Samples Of Pulmonary Tuberculosis Patients", 36. Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Riga, LETONYA, 27 Haziran - 1 Temmuz 2015, pp.58-58 

Nağiyev T., Kohansal Koshksaray F., Yarar E., Kayar M.B., Yakici G., Bozok T., et al., "Phenotypic And Genotypic Investigation Of Multidrug Resistance (Mdr) And Extensively Drug Resistance (Xdr) In Mycobacterium Tuberculosis Strains Isolated From Clinical Samples In Cukurova Region, Turkiye", 36. Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Riga, LETONYA, 27 Haziran - 1 Temmuz 2015, pp.57-57

Kayar M.B., "DETECTION OF RIFAMPICIN AND ISONIAZIDE RESISTANCE IN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS WITH ?MULTI-PCR-SSCP? METHOD IN CUKUROVA REGION,TURKEY ", The 16th Iranian and International Congress of Microbiology, Tahran, IRAN, 25-27 Ağustos 2015, pp.1328-1328

Nağiyev T., Yarar E. , Kayar M.B., Güven Gökmen T., Kohansal Koshksaray F., Haydari F., et al., "Arb Pozitif Balgam Örneklerinde Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Suşlarının Ve Ilaç Direncinin Hızlı Tanısında Multipleks Real-Time Pcr Yönteminin Değerlendirilmesi", 30.ANKEM Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-10 Mayıs 2015, cilt.1, no.ss-008, ss.74-74

Yakici G., Kayar M.B., Bozok T., Marzi M., Yarar E., Karsli F. , et al., "İlaç Dirençli Mycobacterium Tuberculosis İzolatlarının Filogenetik İlişkilendirilmesinde Kullanılan Is6110, Miru-Vntr, Spoligotyping Yöntemlerinin Karşılaştırılması", 7.Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, cilt.60, ss.50-50

Kayar M.B., Atilgan A., Bozok T., Yakici G., Yarar E., Marzi M., et al., "Pulmonar Tüberkülozlu Hastaların Balgam Örneklerinden İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Suşlarında Rifampisin Direncinin Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması Ve Mik Değerleri İle İlişkilendirilmesi", 7.Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, cilt.60, ss.49-49

Marzi M., Güven Gökmen T., Kayar M.B., Haydari F. , Köksal F., "A serological investigation of infections in the etiology of schizophrenia, Cukurova Region, Turkey", , 3rd International Congress on Bacteriology and Infectious Diseases, valencia, ISPANYA, 4-6 Ağustos 2015, pp.147-147

Bozok T. , Kayar M.B., Yakici G. , Marzi M., Yarar E., Karsli F., et al., "Çukurova Bölgesinde Akciğer Tüberkülozlu Hastalardan İzole Edilen Tüberküloz Suşlarında Moksifloksasin Direncinin Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması", 7.Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, cilt.60, ss.47-47

Nağiyev T., Yarar E. , Kohansal F., Kayar M.B., Yakici G., Marzi M., et al., "Çukurova Bölgesinde İzole Edilen Çoklu İlaç Dirençli Mycobacterium Tuberculosis Suşlarının Minor Antitüberküloz İlaç Direnç Profillerinin Araştırılması Ve Hızlı Direnç Tespitinde Multiplex Real-Time Pcr Yönteminin Değerlendirilmesi", 7.Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, cilt.14, no.35, ss.46-46

Nağiyev T., Kohansal F., Yarar E., Kayar M.B., Bozok T., Yakici G. , et al., "Çukurova Bölgesinde İzole Edilen Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Tür Dağılımı Ve Antiütüberküloz İlaçlara Direnç Profillerinin Araştırılması", 7.Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, ss.45-45

Marzi M., Bahadori A., Bozok T., Güven Gökmen T., Kayar M.B., Köksal F., "Molecular Analysis Of Clinical Specimens Of Carbapenem Resistance In Gram Negative Bacilli", 15th International Congress of Microbiology, Tahran, IRAN, 26-28 Ağustos 2014, cilt.1, no.93, ss.93-93

Marzi M., Bahadori A., Bozok T., Güven Gökmen T., Kayar M.B., Köksal F., "Molecular Analysis Of Clinical Specimens Of Carbapenem Resistance In Gram Negative Bacilli", 15th International Congress of Microbiology, Tahran, IRAN, 26-28 Ağustos 2014, vol.1, no.93, pp.93-93

Kayar M.B., Köksal F., Nağiyev T., "Adana Bölge Tüberküloz Laboratuvarına 2011-2014 Yılları Arasında Pulmoner Tüberküloz Şüphesi Ile Gönderilen Örneklerin Analizi.", Bulaşıcı Hastalıkların Laboratuvara Dayalı Sürveyansı Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 18-19 Eylül 2014, cilt.1, no.34, ss.34-34

Kayar M.B., Köksal F., "Phenotypic And Genotypic Investigation Of Multidrug Resistance (Mdr) As Well As Extensively Drug Resistance (Xdr) In Mycobacterium Tuberculosis Complex (Mtbc) Strains Isolated From Clinical Samples In Cukurova Region, Turkey. ", 8th İnternational Medical Microbiology Congress Tabriz, Iran 2014. , Tebriz, IRAN, 30 Eylül - 2 Ekim 2014, vol.14, pp.234-234

Kayar M.B., Köksal F., "Determınatıon Of Sensıtıvıty To Major And Mınor Antıtuberculosıs Drugs Of Mycobacterium Tuberculosis Straıns Isolated From Sputum Samples In Cukurova Unıversıty Regıon. ", European Society of Mycobacteriology 33th Annual Congress July 1-4, 2012 Brasov, Romania , Brasov, ROMANYA, 1-4 Ağustos 2012, vol.97, pp.61-61 

Kayar M.B., Köksal F., "Nontuberculous Mycobacterıa Infectıons In Cukurova Regıon, Turkey", European Society of Mycobacteriology 33th Annual Congress July 1-4, 2012 Brasov, Romania , Brasov, ROMANYA, 1-4 Ağustos 2012, vol.102, pp.91-92 

Kayar M.B., "Molecular Typıng Of Mycobacterium Tuberculosis Isolates From South Parts Of Turkey/Cukurova Regıon Based On Is6110 Element Polymorphısm Usıng Rflp Analysıs.", European Society of Mycobacteriology 33th Annual Congress July 1-4, 2012 Brasov, Romania , Brasov, ROMANYA, 1-4 Ağustos 2012, vol.60, pp.49-49 

Kayar M.B., "Comparison Of Rapid Colorimetric Method, Proportion Method And Bactec460 Tb System For Testing Susceptibility Of M. Tuberculosis To Rifampine And Isoniaside. ", European Society of Mycobacteriology 30th Annual Congress July 5-8, 2009 Porto, Portugal. , Porto, PORTEKIZ, 5-8 Ağustos 2009, vol.101, pp.173-173

Kayar M.B., Oral Zeytinli Ü., Karacali A., Soyal A., Nağiyev T., Köksal F., "Comparison Of Rapid Colorimetric Method, Proportion Method And Bactec460 Tb System For Testing Susceptibility Of M. Tuberculosis To Rifampine And Isoniaside", 30th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, PORTO, PORTEKIZ, 5-8 Temmuz 2009, pp.173-173

Kayar M.B., "Detection Of Clonal Complexity In Clinical M. Tuberculosis Isolates By Miru-Vntr In Cukurova Region, Turkey.", European Society of Mycobacteriology 30th Annual Congress July 5-8, 2009 Porto, Portugal. , Porto, PORTEKIZ, 5-8 Ağustos 2009, vol.14, pp.86-86 

Kayar M.B., Köksal F., "Leishmaniosis Kongresi Sonrası Türkiyedeki Durum Değerlendirmesi ", XIV. Ulusal Parazitoloji kongres, İZMİR, TÜRKIYE, 18-25 Eylül 2005, pp.23-23

Kayar M.B., "Pcr Genotyping Of Leishmania Isolates From Cutaneous And Visceral Leishmaniasis ", 3th Leishmanosis Congrees , Sicilly, ITALYA, 1-5 Mayıs 2005, pp.34-35

Köksal F., Serin M.S., Çolakoğlu S., Kayar M.B., Yetkin M., Nağiyev T., et al., "Vaca Alleles And Caga Distribution Of H-Pylori Strains Colonized In Gastric Biopsy Samples", 6th European Congress of Chemotherapy and Infection/24th Interdisciphinary Meeting of Chimiotherapie Anit-Infections, PARİS, FRANSA, 1-3 Aralık 2004, vol.24, no.Supplement 2, pp.198-198